Ειδικότητα Ξενοδοχειακής – Εστιατοριακής Τεχνικής

 

Εκπαιδευτικές μονάδες:

  1. Αναβύσσου (Αττικής).
  2. Μακεδονίας.
  3. Ηρακλείου.
  4. Ρόδου.
  5. Κέρκυρας.
  6. Γαλαξειδίου.
  7. Θράκης.
  8. Ναυπλίου.

 

Προϋποθέσεις φοίτησης:

 

Οι προϋποθέσεις φοίτησης, η διαδικασία εισαγωγής, καθώς και ο αριθμός των εισακτέων ορίζονται από προκήρυξη που δημοσιεύεται αρχές Ιουλίου κάθε έτους.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον 1ης Λυκείου.

 

Φοίτηση:

 

Η φοίτηση είναι υποχρεωτική και διαρκεί δύο χρόνια.

Κάθε εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει δύο κύκλους σπουδών:


α) Τον Θεωρητικό, που αρχίζει τον μήνα Οκτώβριο κάθε σχολικού έτους και λήγει τον Μάιο του επομένου έτους.

β) Τον Πρακτικό, που αποτελεί συνέχεια του Θεωρητικού και αναπόσπαστη συνέχεια της εκπαίδευσής, αρχίζει τον Ιούνιο και λήγει στοις 15 Σεπτεμβρίου. Οι μαθητές τοποθετούνται για Πρακτική άσκηση με μέριμνα του Ο.Τ.Ε.Κ. σε επιλεγμένες ξενοδοχειακές μονάδες.

 

Μαθήματα Α' ΤΑΞΗΣ

Λειτουργία επισιτιστικών επιχειρήσεων, Δομή και λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων, Λειτουργία Κουζίνας και βασικές αρχές Μαγειρικής Τέχνης, Τουριστική Γεωγραφία. Οινογνωσία και τεχνικές σερβιρλισματος οίνων, Ασφάλεια και Υγιεινή στους χώρους εργασίας, Αγγλικά ειδικότητας, Γαλλικά ή Γερμανικά ειδικότητας, Εφαρμογές προγραμμάτων Η/Υ στις επισιτιστικές επιχειρήσεις, Τουριστική Οικονομία, Λειτουργία Τμήματος Ορόφων, Τουρισμός - Πολιτισμός - Κοινωνία.

 

Μαθήματα Β' ΤΑΞΗΣ

Οργάνωση επιστιστικών επιχειρήσεων, Λειτουργία υποδοχής ξενοδοχείου, Μηχανοργάνωση υποδοχής ξενοδοχείου, Λειτουργία Μπάρ, Οργάνωση τμήματος ορόφων, Έλεγχος και τιμολόγηση στις επισιτιστικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις*, Σύνθεση καταλόγου και μενού*, Γλλικά ή Γερμανικά ειδικότητας, Αγγλικά ειδικότητας, Τουριστικό Μάρκετινγκ, Τουριστική Νομοθεσία*, Εργασιακές σχέσεις στον Τουρισμό*.

(*τετραμηνιαία μαθήματα)

Υπολογισμός Μισθού

Επικαιρότητα

 

 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΟ ΜΕ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗ...

Περισσότερα...

Εργατική Πρωτομαγιά 2021..

Περισσότερα...

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2020 ΙΝΕ ΓΣΕΕ – Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Περισσότερα...

ΓΣΕΕ - ΑΠΟΦΑΣΗ 24ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ...

Περισσότερα...

Καταγγελίες Εργαζομένων