Σχολές Μετεκπαίδευσης 2021-2022

otekΠρος σωματεία μέλη ΠΟΕΕΤ.....    

                                                                ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

Συνάδελφοι,

Μετά από πιέσεις της Διοίκησης της Ομοσπονδίας μας, εφαρμόζοντας την απόφαση της Εκτελεστικής για την απρόσκοπτη λειτουργία των Σχολών Μετεκπαίδευσης και τον έγκαιρο προγραμματισμό των τμημάτων της, για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022, ΣΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕ να καταθέσετε τις προτάσεις σας, ανά περιοχή (ποιες ειδικότητες μετεκπαίδευσης και συνεπώς ποια τμήματα)
Οι προτάσεις - ενέργειες σας θα πρέπει να γίνουν άμεσα(μέχρι τις 26/4/2021) προκειμένου για τον έγκαιρο προγραμματισμό υλοποίησης του προγράμματος μετεκπαίδευσης 2021-2022.