Σύνταξη Γήρατος

 

 

Σύνταξη Γήρατος

 

Το νέο ασφαλιστικό σύστημα βασίζεται σε τέσσερις νόμους που ψηφίστηκαν στη διάρκεια της περιόδου από το Μάιο ως τον Ιούλιο του 2010. Οι αλλαγές είχαν προσδιοριστεί στο Μνημόνιο (Ν.3845/2010), τη νομοθετημένη δηλαδή, διεθνή δέσμευση της χώρας απέναντι στους πιστωτές της (Δ.Ν.Τ. - Ε.Ε. - Ε.Κ.Τ.).
Οι νόμοι λοιπόν 3847/2010, 3863/2010 και 3865/2010 κινήθηκαν στα πλαίσια που είχε χαράξει το Μνημόνιο.
Οι σαρωτικές ανατροπές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, και επιφέρουν δυσμενέστερες ανατροπές από τους προϋπάρχοντες Ν.3029/02 (Νόμο Ρέππα) και Ν.3655/08 (Νόμο Πετραλιά).
Ουσιαστικά η εγγύηση του Δημοσίου για τη βιωσιμότητα του Ασφαλιστικού Συστήματος της χώρας με σκοπό τη διασφάλιση αξιοπρεπούς σύνταξης για κάθε δικαιούχο καθίσταται κενό γράμα.

 

 

 

 

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

 

Η Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος επέρχεται μόνο με τη συμπλήρωση των κατά περίπτωση απαιτούμενων συντάξιμων ετών. Αντίθετα η συμπλήρωση του ορίου ηλικίας δεν επιδρά στη θεμελίωση παρά μόνον στο χρόνο έναρξης καταβολής της σύνταξης. Κατά συνέπεια όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2010, κλειδώνουν τα σημερινά όρια ηλικίας και μπορούν να παραμείνουν στην εργασία όσο χρόνο επιθυμούν χωρίς συνέπειες.

 

 

ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

Από το 2015 όλοι θα συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 60 ετών, με 40 έτη ασφάλισης, στην οποία θα μπορούν να συνυπολογίσουν έως 7 πλασματικά έτη ή στα 65 για πλήρη και στα 60 για μειωμένη με λιγότερα από 40 έτη ασφάλισης.
Εξαίρεση αποτελούν οι απασχολούμενοι στα Βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, οι οποίοι έως το 2017 θα πάνε στα 60 (από 55 με 10.500 - 7.500 βαρέα).
Επίσης δεν θίγονται όσες μητέρες ανηλίκων έχουν 5.500 ημέρες ασφάλισης (18,3 συντάξιμα έτη) 'εως 31.12.2010, οι οποίες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στο 50ο έτος για μειωμένη και στο 55ο για πλήρη.
Επίσης δεν θίγονται όσοι έχουν 10.500 ημέρες ασφάλισης έως 31.12.2011 (παραμένει το 58ο έτος).

 

 

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

 

Στα ταμεία κυρίος ασφάλισης αλλά και στο Δημόσιο, ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων αλλάζει από το 2015 και υιοθετείται ένα μεικτό σύστημα. Συγκεκριμένα:

  • Τα χρόνια μέχρι το 2010 θα υπολογίζονται με το παλαιό καθεστώς.
  • Τα χρόνια από το 2011 έως και το 2014 θα υπολογίζονται με το νέο καθεστώς.

Με βάση το νέο σύστημα από την 01.01.2015 οι ασφαλισμένοι θα δικαιούνται τη βασική σύνταξη, που με τα σημερινά δεδομένα είναι 360 ευρώ και η οποία θα καταβάλλεται μόνο για 12 μήνες (με δεδομένη την κατάργηση της 13ης και 14ης σύνατξης). Τοποσό αυτό μειώνεται στις περιπτώσεις θεμελίωσης δικαιώματος σε μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου.
Το αναλογικό ποσό της σύνταξης υπολογίζεται με κλιμακούμενους συντελεστές ανάλογα με τα ημερομήσθια.
Το ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης για όλο τον ασφαλιστικό βιό θα κυμαίνεται από 0,8% έως 1,5%, με το Υπουργείο να διαβεβαιώνει πως ο μέσος όρος θα είναι 1,2%.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Υπουργείου Εργασίας το ποσοστό αναπλήρωσης της βασικής και της αναλογικής σύνταξης θα διαμορφώνεται στο 64% για την 35ετία και ότι προκύπτει όφελος για τις συντάξεις μέχρι 1.500 ευρώ.

Υπολογισμός Μισθού

Επικαιρότητα

 

 

Αμοιβή αργίας 28ης Οκτωβρίου...

Περισσότερα...

 

 

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ...

Περισσότερα...

 

 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΟ ΜΕ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗ...

Περισσότερα...

Εργατική Πρωτομαγιά 2021..

Περισσότερα...

Καταγγελίες Εργαζομένων